Atmosferik korozyona dayanımı çok iyidir. Oksijene ilgisi fazla olup

Atmosferik korozyona dayanımı çok iyidir. Oksijene ilgisi fazla olup