1.güç hatlarında haberleşme nedir?

1.güç hatlarında haberleşme nedir?