* Beden eğitimi dersi için, boş olduğunda seminer salonunu da

* Beden eğitimi dersi için, boş olduğunda seminer salonunu da