BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1