(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır