8.9.2014 Gemi Adı Bayrağı GRT Yükleme Boşaltma Tonaj Geliş

8.9.2014 Gemi Adı Bayrağı GRT Yükleme Boşaltma Tonaj Geliş