22 mayıs 2014 tarihli yerinde satış ihalesi sonuçları

22 mayıs 2014 tarihli yerinde satış ihalesi sonuçları