Aşağıda dökümü yapılan 26 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun

Aşağıda dökümü yapılan 26 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun