" Acilde Kardiyak Hasta Yƶnetimi" Bilimsel Program