++: Çok uygun +: Az uygun -: Uygun değil Mesafe cm

++: Çok uygun +: Az uygun -: Uygun değil Mesafe cm