ATOR nedir Ye ne igin kullanrlr?

ATOR nedir Ye ne igin kullanrlr?