619 değişimi (KKD) ve mikronükleus (MN) test yöntemleri

619 değişimi (KKD) ve mikronükleus (MN) test yöntemleri