. Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya

. Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya