1-İdarenin 2-İhale konusu hizmetin 3

1-İdarenin 2-İhale konusu hizmetin 3