Bal Arısı Kolonilerinde (Apis mellifera L.) Arı Akarı (Varroa destructor

Bal Arısı Kolonilerinde (Apis mellifera L.) Arı Akarı (Varroa destructor