2013 yılı 4.dönem geçici vergi için değerlemeye esas kurlar.

2013 yılı 4.dönem geçici vergi için değerlemeye esas kurlar.