1) Yukarıda miktarları belirtilen 12 parti halinde, 3 (üç) adet Çengel

1) Yukarıda miktarları belirtilen 12 parti halinde, 3 (üç) adet Çengel