- 208 - Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinalarımn

- 208 - Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinalarımn