başarılı olanların dersi alacaklara iletilmek üzere belirttikleri başarılı

başarılı olanların dersi alacaklara iletilmek üzere belirttikleri başarılı