331 mada belirleyici rol oynar. Bu sebeple bir insanın kemale

331 mada belirleyici rol oynar. Bu sebeple bir insanın kemale