Aşağıda dökümü yapılan 28 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun

Aşağıda dökümü yapılan 28 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun