13.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı

13.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı