14.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı

14.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı