926 sayılı Kanunun Ek 32 nci Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler

926 sayılı Kanunun Ek 32 nci Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler