Canlı donörlerin uzun dönem takip ve sonuçları: Risk var mı?

Canlı donörlerin uzun dönem takip ve sonuçları: Risk var mı?