1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan