2007 sonrası partiye yakın zengin bir zümre yaratmak en büyük

2007 sonrası partiye yakın zengin bir zümre yaratmak en büyük