Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun