akut böbrek yetmezliği ile gelen ve hemodiyalize

akut böbrek yetmezliği ile gelen ve hemodiyalize