2010-1. İç Anadolu arazi sınıfl.-yükselti-iklim kuşakları

2010-1. İç Anadolu arazi sınıfl.-yükselti-iklim kuşakları