bağımsız denetime tabi olma şartları değişmiştir

bağımsız denetime tabi olma şartları değişmiştir