Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Murat ATAŞ

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Murat ATAŞ