alacağı devredenin garanti sorumluluğu ve 6098 sayılı borçlar

alacağı devredenin garanti sorumluluğu ve 6098 sayılı borçlar