Belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemleri

Belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemleri