2015-2017 Yatırım Tavan Rak. - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2015-2017 Yatırım Tavan Rak. - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı