credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek

credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek