bölge planının üst ölçekli planlar ile uyumu

bölge planının üst ölçekli planlar ile uyumu