6111 ve 6353 sayılı af kanunu çerçevesinde fakültemize kabul

6111 ve 6353 sayılı af kanunu çerçevesinde fakültemize kabul