155. Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek

155. Ara dönemlerde finansal raporların kamuya açıklanmasında ek