"İlaç Sanayi - Üniversite Ar-Ge İşbirliği" Dr. Ömer Hulki Ocak