"satış" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale