1296 nolu alım-fadimana ulucan-(beyin cer)

1296 nolu alım-fadimana ulucan-(beyin cer)