8. ve 11. sınıf öğrenc ler nn matemat ksel dü şünme aşamalarındak

8. ve 11. sınıf öğrenc ler nn matemat ksel dü şünme aşamalarındak