6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun