, sı - Türkiye Büyük Millet Meclisi

, sı - Türkiye Büyük Millet Meclisi