Amerikan Marka Elektrikli Çekici Motor 12 V veya 24 V DC olup

Amerikan Marka Elektrikli Çekici Motor 12 V veya 24 V DC olup