AÇIKLAMALAR vn UYGULAMA nnĞışiıdtkıııııü

AÇIKLAMALAR vn UYGULAMA nnĞışiıdtkıııııü