4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1