Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran

Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran