amatör denizci belgesi ve kmt belgesi(sınavla veya sınavsız)

amatör denizci belgesi ve kmt belgesi(sınavla veya sınavsız)